Marc Elsberg: „Kapitalismus by mohl být mnohem lepší, než jak jej známe dnes“

Sdílejte článek s přáteli Sdílet 0 Sdílet

Karin Vápeníčková Karin Vápeníčková

Marc Elsberg: „Kapitalismus by mohl být mnohem lepší, než jak jej známe dnes“ - titulní obrázek

Po obrovském úspěchu bestselleru Blackout a dalších dvou knih Zero a Helix, je Marc Elsberg zpět s knihou, která až děsivě předpověděla ekonomickou krizi. Odchyluje se tak od témat, která byla dosud zaměřena hlavně na technologie. V čem je Chamtivost jiná? Čtěte v našem rozhovoru!

Mohli bychom rovnou tento rozhovor začít otázkou, kterou zřejmě často dostáváte? Ostatně podle rozhovorů tomu tak skutečně je. Mnoho lidí říká, že období, které nyní prožíváme, jste v jisté rovině zpracoval ve své knize Chamtivost. Dokázal byste definovat průniky a odklony, které v tom spatřujete?

Ano, nakladatelství propaguje anglické vydání knihy Chamtivost, která vyšla před několika týdny, mottem „Kniha, která předpověděla ekonomickou krizi“. Rozhodujícími průniky je nejen scénář ekonomické krize, ale i to, že ještě rychleji prohlubuje majetkové rozdíly, a tím nastoluje nerovné příležitosti v naší společnosti. V Chamtivosti přece nejde jen o krizi, ale o základní struktury naší společnosti, které se stávají stále více problematickými. Odklonem je vlastně pouze spouštěcí moment krize, ale ten přece nehraje pro její důsledky žádnou roli.

 

 • Chamtivost

  pevná vazba

  VZRUŠUJÍCÍ DYSTOPICKÝ THRILLER S ATMOSFÉROU, KTEROU UMÍ NAVODIT JEN MARC ELSBERG |  „Konec chamtivosti!“ volají demonstranti. „Smrt kapitalismu!“ Lidé po celém světě vycházejí do ulic. Protestují…

  399 Kč

  Do košíku

  Četl(a) jsem

 

Již v posledním rozhovoru jste avizoval, že vaše nejnovější kniha přijde s odlišným tématem, než na jaký byli čtenáři zvyklí u bestsellerů Blackout, Helix a Zero. U nás se těšíme na knihu v říjnu. Dokázal byste z pozice autora čtenářům prozradit o něco málo víc, než naleznou v anotaci?

Témata předchozích románů měla o něco techničtější pozadí: propojení sítí v knize Blackout, velká data (big data) a sociální média v Zero, biotechnologie v thrilleru Helix. Pozadí thrilleru Chamtivost představuje téma peněz, bohatství, blahobytu a jak je co nejlépe rozdělit, aby byl zajištěn optimální růst. V zásadě jde o to, jak nejlépe zbohatnout.

Současná situace se podepsala na naší společnosti, ekonomické situaci i svobodě našeho pohybu. Přinesla řadu obav i nepředvídatelnost. Na druhou stranu představovala pro mnoho lidí návrat k věcem, na které neměli tolik času, čtení nevyjímaje. Vy pracujete z domova, jste spisovatel, co se změnilo pro vás? Bylo toto období kořením pro tvorbu, nebo spíše studnicí inspirace, kterou je třeba správně načerpat a následně roztřídit do ideálních literárních motivů?

Protože stejně pracuji doma, jak správně konstatujete, nezměnilo se pro mne tolik, jako pro většinu ostatních lidí. Psal jsem svou další knihu. Jen jsem se nemohl setkávat s přáteli, navštěvovat je ani zvát k sobě domů. A dostával jsem spoustu pozvánek na přednášky a diskuse v oblasti ekonomie a politiky. To samozřejmě také nešlo. Ale až o tolik času navíc na jiné věci než jindy jsem díky tomu neměl, protože nová kniha vyžadovala více práce, než jsem čekal.

Mám pocit, že vaše knihy často protíná slovo kapitalismus. V českém kontextu silně rezonuje s dobou minulou, dobou komunismu, kdy se jednalo o něco nekalého a k podobnému významu se možná blíží i dnes. Jakou konotaci má toto označení pro vás a v jakém pojetí vystupuje v knize Chamtivost?

Právě kniha Chamtivost se zabývá tématem kapitalismu. Pro mne však není jeho protipólem komunismus. A už vůbec ne pseudokomunismus ve východním bloku v druhé polovině 20. století. Byla to prostě diktatura, kterou jednoduše nazvali komunismem. Chamtivost však dokazuje, že je nám kapitalismus po celá desetiletí, ne-li století, nesprávně vysvětlován. Se všemi negativními vývojovými tendencemi, jako je rostoucí nerovnost, stoupající chudoba a znevýhodnění širokých vrstev obyvatelstva, čímž se ničí obrovský kapitál blahobytu, devastace životního prostředí a klimatu, a to uvádím jen několik z nich. Kapitalismus by mohl být mnohem lepší, než jak jej známe dnes.

Věříte, že dnešní doba stále hledá ideální systém, který by zaručil blahobyt? Nenacházíme se naopak v podivném návratu k autoritářství? Jak si myslíte, že se o dnešní době bude psát za sto let v učebnicích dějepisu?

Myslím si, že lidé stále hledají cesty, jak vylepšit svůj život. Na základě vývoje posledních desetiletí si nyní mnozí myslí, že vhodnou možností, jak toho dosáhnout, by byl autoritarismus. Minulost nám opakovaně ukazuje, že tato cesta spolehlivě vede ke katastrofě. Bylo tomu tak i v bývalém Československu, ve kterém vysoce autoritativní systém přiváděl lidi po desetiletí do nesvobody a chudoby. Člověk se vlastně diví, jak rychle lidé zapomínají, že je stejné mechanismy již jednou zavedly do propasti.

Když si vezmeme a shrneme vaši celkovou literární tvorbu, považujete se vy sám za prognostika nebo lépe za beletristicky aktuálního? Výpadek proudu, sociální sítě, ekonomická krize… tematicky se dá klonit k obojímu… Kam se řadíte vy sám?

Zabývám se aktuálními tématy, které budou v dohledné době masivně ovlivňovat náš život. To, zda budu zařazen jako prognostik nebo beletristicky aktuální autor, přenechám na mých čtenářkách a čtenářích.

Vždy, když čtenářům oznamujeme, že se mohou těšit na vaši novou knihu v českém překladu, ptáme se zároveň vás, zda už pracujete na další. Je tato doba pro vás stejně literárně plodná? Nebo nějakým způsobem ovlivnila váš přístup k práci, který se snaží zachytit aktuální situaci?

Další kniha se právě dokončuje. A pak začnu hned psát novou. A již přesně vím, o čem bude. Aktuální události ovlivňují můj proces tvorby a pracovní postup pouze relativně. Ani jej příliš ovlivňovat nesmějí. Často uplyne několik let, než je kniha napsána a vytištěna. A poté by měla být na knižním trhu aktuální ještě po několik let, aniž by ji dostihla realita. Proto se také zabývám tématy, která mají delší časový horizont. Pro rozbor krátkodobě aktuálních témat je zde internet, denní tisk, časopisy a další média.

Abychom se nesoustředili pouze na toto v něčem chmurné období, kterému dominuje strach a obava, vraťme se k faktu, že spousta lidí si našla opět čas na čtení Zaznamenal jste i vy častější písemný kontakt s fanoušky a čtenáři a pocítil jejich nárůst?

Především na začátku pandemie v Evropě a v prvních týdnech lockdownu došlo k mírnému nárůstu. Mezitím se však situace vrátila zpět k normálu.

Jaká literatura je pro vás nyní tou „provázející“ a dominuje na vašem nočním stolku?

To je vždy velmi a velmi různorodé. Mám tam thriller, životopisy, romány, sbírky povídek, naučné knihy a také grafické romány.

Podle mnohých studií si lidé mají nyní každý den říkat, na co se těší, aby si zpříjemnili den. Na co se právě teď těší Marc Elsberg?

Zatímco odpovídám na tento rozhovor, čekám na mé dva velmi dobré přátele, které jsem k sobě pozval na jídlo. Nejvíce se vždy těším na setkávání s dalšími sympatickými lidmi a na jejich poznávání.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli!

Sdílet 0 Sdílet