Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

 

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.

se sídlem Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4

identifikační číslo: 26432668

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81781 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.knihydobrovsky.cz

Úvodní informace

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu a nutný pilíř, který doplňuje vysokou kvalitu našich služeb. S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. DOBROVSKÝ s.r.o. je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů. 

Osobní data našich zákazníků využíváme primárně pro zajištění maximálně kvalitní služby a zlepšení uživatelského komfortu nejen na našem e-shopu, ale i v našich dobrých knihkupectvích. 

Jak se dostaneme k Vašim datům?


Vyplněním objednávky, registrací, registrací do loyalty programu, registrací do mobilní aplikace KDčko, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek, umožňujete společnosti Dobrovský s.r.o.,  se sídlem Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 81781, IČO: 26432668 (dále jen jako „Správce“ či „Správce osobních údajů“) využívat Vaše osobní údaje. 

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, adresa a dále také údaj o ceně. Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy (tj. plnění našich smluvních závazků vůči zákazníkovi). Po splnění našich závazků ze smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory a pro jejich rychlé a efektivní vyřešení.

Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či předobjednávky, při propojení Vašeho účtu s Klubem Knihy Dobrovský. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů. Databáze také umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat jejich profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickou podporou, při vyřizování reklamací, při vyřizování objednávek v prodejnách či k marketingovým účelům. Údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se dále věnujeme. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky.

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění našich povinností dle smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravním společnostem a při předání vytvoříme o předání log, který slouží jako záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodů možných reklamací jak ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité můžete proto předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let od uskutečnění Vaší poslední objednávky.

Neukládáme si ovšem data pouze o Vás, ale i zařízeních, kde provádíte svůj nákup. Ukládáme si technické informace a parametry zařízení, které využíváte pro realizaci své objednávky či prohlížení zboží. Jedná se Váš prohlížeč a operační systém. Tyto informace si ukládáme pro poskytnutí náležité technické podpory. Poskytnutí technické podpory je v našem oprávněném zájmu a taktéž v oprávněném zájmu našich zákazníků. Tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám a slouží pouze k našim interním účelům. Nejpozději po 5 letech tyto údaje, od uskutečnění poslední objednávky, odstraňujeme.

Jak data využíváme pro marketingové účely?

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru obchodních sdělení a které využíváme k zasílání obchodních sdělení a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení. Snažíme se, aby měly pro Vás naše informace přidanou hodnotu a mohly Vás inspirovat, proto je pro nás důležité znát Vaši reakci na tato sdělení, a proto si zpětnou vazbu o nich uchováváme. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit v patičce těchto sdělení či kontaktováním zákaznické podpory. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Je pro nás prioritou, aby byl zážitek z nákupu na našem e-shopu co nejpříjemnější. Zároveň se snažíme naše služby neustále zlepšovat a proto si ukládáme data, která nám v tom pomáhají. Pomáhají nám zjistit co Vás opravdu baví. Nechceme Vám doporučovat nezajímavé čtení, ale pouze nabídku, kterou oceníte. K tomu potřebujeme znát jaké zboží vyhledáváte, jaké nejčastěji prohlížíte, které objednáte či ho následně vrátíte. Díky tomu mohou být naše kampaně opravdu čtivé a dělat Vám radost.

Pro správné nastavení doporučení a kampaní, které obohatí Vaši sbírku knížek, využíváme i informace o času nákupu, obsahu Vašich objednávek či hodnotě nákupu. Chceme každému našemu zákazníkovi připravit opravdu unikátní doporučení a bez těchto informací by to nebylo možné.

Osobní údaje použití v marketingu používáme z právního titulu opravněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky. 

Komu data předáváme?

Osobní údaje našich zákazníků jsou využívány výhradně pro interní potřeby naší společnosti a z výše uvedených důvodů. Musíme ovšem spolupracovat s partnery, kteří nám pomáhají zboží doručit k zákazníkům či realizovat i další služby. Se všemi těmito subjekty máme uzavřeny smlouvy, které chrání Vaše data v maximální možné míře.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Twisto payments a.s., ACOMWARE s.r.o., RTsoft s.r.o., Benefit Management s.r.o., PayU S.A., Česká pošta, s. p., Cortex a.s., Targito.com, s.r.o, Etnetera a.s, MIDICO SYSTEM, s.r.o., Seznam.cz, a.s., Heureka Shopping s.r.o., Quarticon a.s., AC Systems, s.r.o., DataBreakers s.r.o, Targito.com, s.r.o., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Česká pošta, s.p., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., ACTIVE 24, s.r.o. a AC SYSTEMS, s.r.o. 

Zpracovatelé osobních údajů

Google Analytics

 • Účel: zlepšování webu a našich marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ Google Analytics dále používají anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele, cookies (viz níže).
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: Data jsou Google Analytics 3 uložena 50 měsíců, v Google Analytics 4 jsou data uložena 14 měsíců
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads 

Google Optimize

 • Účel: zlepšování webu - A/B testování a personalizace
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ stejná data jako pro Google Analytics
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 14 měsíců
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads 

Hotjar

 • Účel: získávání analytických dat pro zlepšování webu
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Hotjar ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar ani my nikdy nepoužíváme cookies pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 1 rok
 • Zpracovatel: Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Podmínky zpracování https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

Microsoft Clarity

 • Účel: získávání analytických dat pro zlepšování webu
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ Clarity sbírá data o uživatelském chování - klikání, skrolování a interakce s webem. Pro sběr dat o uživatelském chování používá cookies, zaznamenává dále anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Clarity ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Clarity nikdy není využito pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 3 měsíce
 • Zpracovatel: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052
  Společnost Microsoft dodržuje zásady, které jsou součástí rámcové dohody Privacy Shield o ochraně soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA, ale dohoda o ochraně soukromí Privacy Shield mezi EU a USA
 • Podmínky zpracování https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement  

Google Ads

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Nastavení remarketingu lze upravit na stránce nastavení personalizace reklam.
  Bez souhlasu se kód spouští bez cookies a dalších technologií - pouze jako počítadlo konverzí.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena 18 měsících
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads 

Sklik

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies prvních stran, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků. Nastavení reklam lze změnit na stránce  "personalizovaná reklama".
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 

Facebook Pixel

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků.
  Zobrazování personalizovaných reklam lze upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena XXXX
 • Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
 • Podmínky zpracování https://cs-cz.facebook.com/about/privacy 

LinkedIN Insights

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, IP adresu, informace o prohlížeči a zařízení, události na stránce a jejich čas
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data jsou mazána po 180 dnech
 • Zpracovatel: LinkedIn Corporation, ATTN: Copyright Agent, Legal Department, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Podmínky zpracování https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Zbozi.cz vyhodnocení kampaní

 • Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena XXXX
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 

Zbozi.cz recenze

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: žádné
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 

Exponea

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: žádné
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ 

Heureka.cz vyhodnocení kampaní

 • Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, marketingové
 • Doba zpracování: data uložena XXXX
 • Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi 

Heureka.cz recenze

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku v programu Ověřeno zákazníky
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: žádné
 • Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
 • Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Kde jsou uchována Vaše data?

Data uchováváme na serverech společnosti ACTIVE 24, s.r.o. se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8. Přístup k těmto datům má pouze omezený počet vyškoleným zaměstnanců. Zabezpečení a provoz serverů je v souladu s GDPR a více informací lze nalézt na webových stránkách společnosti ACTIVE 24.

Jaká práva Vám dává GDPR a jak jich využít?

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Můžete se na nás kdykoliv obrátit na adrese poradime@knihydobrovsky.cz a požádat nás o zaslání potvrzení, zda jsou námi či nejsou zpracovávány Vaše osobní údaje. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, na Vaši žádost, Vás můžeme informovat o třetích osobách, nad rámec Obchodních podmínek a informací v tomto dokumentu, kterým byly nebo budou Vaše údaje poskytnuty.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. 

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz

Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

 • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz o omezení jejich použití.
 • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali; a/nebo
 • Vy vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků; a/nebo
 • údaje zpracováváme z jakéhokoli jiného důvodu neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv i bez udání důvodů. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu poradime@knihydobrovsky.cz.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naši Zákaznickou podporu. Pokud by Vám snad naši kolegové nepomohli, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Jak postupovat při požadavku na smazání uživatelského účtu v aplikaci KDčko?

Napište nám váš požadavek na poradime@knihydobrovsky.cz. Uživatelský účet bude odstraněn do 30 kalendářních dní.

Nevratnost smazání:

Po potvrzení tohoto kroku bude váš uživatelský účet nevratně odstraněn ze systému. To znamená, že ztratíte veškerý přístup k údajům, obsahu, historii a dalším informacím spojeným s vaším účtem. Nebude možné tuto akci vrátit zpět. Máte-li založen uživatelský účet na e-shopu společnosti KNIHY DOBROVSKÝ, tak ten bude po tomto kroku zachován.

Ztráta dat:

Smazáním účtu dojde k nevratné ztrátě všech dat a informací spojených s vaším účtem, včetně osobních údajů, profilových informací, příspěvků, nastavení a dalších údajů. Není možné obnovit tyto informace po smazání účtu.

Zakoupený e-obsah:

Pokud dojde ke smazání vašeho uživatelského účtu, tak nebudou dotčeny e-knihy a audioknihy zakoupeny u společnosti Dobrovský s.r.o. Tento obsah naleznete dále v uživatelském účtu na e-shopu KNIHY DOBROVSKÝ.

Odhlášení ze všech připojených zařízení:

Po smazání účtu budete automaticky odhlášeni ze všech zařízení, na kterých jste byli přihlášeni. Není možné obnovit přístup na tato zařízení po smazání účtu.

Komunikace a notifikace:

Po smazání účtu již nebudete dostávat žádné e-maily, notifikace nebo komunikaci spojenou s naší aplikací. Nepříjde vám žádná další komunikace ohledně aktualizací, novinek nebo důležitých informací týkajících se našich služeb.

Potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli výše uvedeným podmínkám spojeným se smazáním vašeho uživatelského účtu. Souhlasíte s nevratností této akce a rozumíte, že tímto odstraněním ztratíte veškeré údaje, obsah a přístup spojený s vaším účtem v aplikaci KDčko.

V Praze dne 15. 6. 2023
 

Máte něco na srdci?

Kontaktujte nás