700 let od narození Karla IV. Kým vším byl největší Čech?

Sdílejte článek s přáteli Sdílet 0 Sdílet

Tereza Andělová Tereza Andělová

700 let od narození Karla IV. Kým vším byl největší Čech? - titulní obrázek

Největší Čech, Otec vlasti, státník a myslitel, to vše je Karel IV. 14. května oslavíme 700 let od jeho narození. Připomeňme si zásadní milníky života tohoto velikána.

Karel IV. pocházel z rodu Lucemburků. Byl jedenáctým českým králem a zároveň císařem Svaté říše římské. Jako jeden z prvních panovníků přišel s vizí centralizované Evropy. Neshody na politickém poli se snažil řešit diplomatickou cestou a vyhýbal se válečným konfliktům. Nejen těmito pokrokovými názory se odlišoval od ostatních vladařů středověku.

Kulturní mecenáš

Karel IV.

Robert Novotný

1 490 s DPH

Nedostupné

Přestože žil Karel IV. ve 14. století, byl všestrannou renesanční osobností. Měl mimořádné intelektuální nadání a pokrokové až vizionářské názory, které jsou dodnes inspirativní. I když byl v prvé řadě vladařem, jeho aktivity překračují běžné státní činnosti.

Staral se o kulturní bohatství naší země, rozvíjel architekturu a ovlivnil tvář mnoha míst. Praha by bez něj nebyla taková, jakou ji známe. Založil Nové Město, postavil Karlův most a stojí za stavbou Chrámu svatého Víta. Nechal také vybudovat hrad Karlštejn. Měl sloužit jako pevnost, ve které měly být uložené říšské a české korunovační klenoty.

Literární činnost

Karel IV. převyšoval své současníky všestrannou vzdělaností. Ovládal několik jazyků a udržoval kontakty s výraznými vzdělanci, mezi nimi například s básníkem Petrarcou. Založil jednu z nejstarších evropských univerzit, která nese jeho jméno a dodnes si udržuje celosvětovou prestiž.

Vita Caroli

Karel IV.

199 s DPH

Nedostupné

Mimořádný panovník sám napsal několik literárních děl. Jedním z nich je vlastní životopis Vita Caroli. Vzpomíná v něm na mládí a uděluje rady svým nástupcům. Další spisy jsou především teologické či právnické. Byl silně věřící a svému nejoblíbenějšímu světci věnoval jedno z děl, Legendu o sv. Václavu.

Čistě politickým spisem byl Karlův majestát, Maiestas Carolina. Šlo o zákoník, který měl omezit moc šlechty. Nicméně nikdy nevešel v platnost. Zajímavé je, že i když Karel IV. bojoval o překlad Bible do češtiny, psal výhradně v latině.

Karel IV. a ženy

Osobní život největšího z Čechů provázely mnohé strasti. Byl hned čtyřikrát ženatý. Svatba s Blankou z Valois proběhla, když oběma bylo teprve sedm let. Jeho první žena podlehla moru v pouhých 32 letech. Krátce poté se oženil s Annou Falckou, se kterou měl prvního syna. Měl být jeho následníkem, ale nedožil se dospělosti. Nedlouho po jeho smrti zemřela i Anna.

Ani smrtí druhé manželky neštěstí nekončí. Třetí družka, Anna Svídnická, porodila Karlovi syna Václava. Ten se později stal jeho následníkem. Při dalším porodu však i tato manželka umírá… Přežila ho pouze Eliška Pomořanská, matka římského císaře Zikmunda Lucemburského. 

Oslavy 700. výročí

Právě soukromí Karla IV. a osudu jeho žen a dětí se věnuje výjimečná publikace Karel IV. - královské sňatky historika Františka Kavky. Ta vychází u příležitosti oslav 700. výročí panovníkova narození. Mezi dalšími knižními novinkami, které oslavy provázejí, je komiks Zdeňka Ležáka Kronika Karla IV. - Pán Světa. Ten se snaží přiblížit dětem historickou postavu jako superhrdinu.

Květen bude patřit zajímavým akcím. Nejvýraznější je Praga Caroli 2016 neboli Praha žije Karlem, která na týden oživí pražské prostory středověkou historiií a kulturou. Konat se bude také řada speciálních výstav, například Emauzský klášter představí Karla IV. jako významného mecenáše.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli!

Sdílet 0 Sdílet

Související knihy