Norman Vincent Peale

Norman Vincent Peale*USA, 1898

Norman Vincent Peale měl již od mládí velmi silný vztah k náboženství. Absolvoval teologická studia na univerzitách v Ohiu a Bostonu. Vyrůstal jako metodista, byl ordinován na duchovního, ale později přešel k Reformované americké církvi. Většinu života kázal v Novém Yorku a s postupem času se stal jedním z nejoblíbenějších duchovních tohoto města – jeho sbor se rozrostl z původních šesti set lidí na více než pět tisíc věřících. Kromě duchovní činnosti se také zabýval psychologií a byl velmi plodným autorem. Napsal několik desítek knih, k nejvýznamnějším a nestárnoucím patří Síla pozitivního myšlení. Prezident Reagan udělil doktoru Paelemu nejvyšší civilní vyznamenání za přínos na poli teologie.

Sdílet 0

Knihy autora