Série Husitská epopej

Husitská epopej

Husitská epopej je sedmidílnou ságou historika a publicisty Vlastimila Vondrušky.

Série se věnuje událostem v českých zemích v patnáctém století. Poměry panující ve společnosti popisuje prostřednictvím rodiny kupců Prokopů.

Epopej si dává za úkol upozornit lidi na to, jak důležitá je mezi lidmi komunikace, ať jde o komunikaci mezi blízkými, či u na vyšších úrovních. Sám se ptá, proč byla Přemyslovská dynastie tak úspěšná a v čem udělali jiní panovníci chybu.

Za největší problém husitství zde autor považuje extrémně vygradované mezilidské spory a sváry, ze kterých již nešlo odstoupit zpět. 

Vondruška klade velký důraz na sociální toleranci, především v případě, kdy se z názory druhých neztotožňujeme. Takto je politika vedena i dnes a je zapotřebí, aby se lid z dějin poučil.

První díl Husitské epopeje - Za časů krále Václava IV. se odehrává od roku 1400 přibližně do roku 1415. Následují další díly (Za časů hejtmana Jana Žižky, Za časů císaře Zikmunda, Za časů bezvládí, Za časů Ladislava Pohrobka, ...) a závěr posledního by měl zachycovat události roku 1500 po Kutnohorském náboženském míru.